Co warto zwiedzić podczas wycieczki w Warszawie?

przewoz osob warszawa

Niezależnie od tego czy jesteś przyjezdnym turystą z drugiego krańca Polski, czy też rdzennym warszawiakiem od kilku pokoleń wstecz, stolica nadal może skrywać wiele tajemnic, czekających na odkrycie. Niewielu autochtonów zdaje sobie sprawę z ogromu piękna, zawartego w tak niepozornych miejscach, bez odwiedzenia których nie sposób powiedzieć, że dobrze zna się Warszawę. Wiele ulic, placów i budynków to żywe pomniki historii lub elementy silnie zakorzenione w tradycji i kulturze albo lokalne centra rozrywkowe, obok których nie sposób przejść obojętnie. Każde z nich jest na swój sposób wyjątkowe, rozciągając wokół siebie oryginalną atmosferę i klimat.

 

Do miejsc obowiązkowych zdecydowanie należy znajdujący się w centrum miasta, wznoszący się na 231 metrów, oddany do użytku w roku 1955, budynek Pałacu Kultury i Nauki, który w momencie otwarcia zajmował drugą lokatę w rankingu najwyższych budowli w Europie, a w budowie którego uczestniczyło łącznie około 7500 tysiąca osób. Zdecydowanie warto zajrzeć na taras widokowy, znajdujący się na 30stym piętrze, na 114 metrach wysokości. Na jego terenie możemy znaleźć między innymi Salę Kongresową, Muzeum Techniki, Kinotekę Multiplex, Teatry Dramatyczny, "Studio" i "Lalka", Basen Pałacu Młodzieży i wiele innych atrakcji.

Następną obligatoryjną pozycją będzie oczywiście zamek królewski, którego początki sięgają wieku XIV, kiedy powstała dzisiejsza Wieża Grodzka. Był on kilkukrotnie niszczony jak w XVII wieku w trakcie wojen ze Szwecją i ostatecznie w okresie późnego PRL został w większości zrekonstruowany po destruktywnych następstwach II wojny światowej (po bombardowaniu w roku 1939 i wysadzeniu przez wojska niemieckie w 1944). Na szczęście po dziś dzień możemy w jego wnętrzach podziwiać zachowaną w idealnym stanie kolekcję dzieł tak wybitnych artystów jak Jan Matejko, Bernardo Bellotto (Canaletto), Marcello Bacciarelli i Rembrandt.

Na liście kluczowych lokacji nie może oczywiście zabraknąć kultowej starówki, a także okalających centralną część miasta zabytków, gdzie możemy znaleźć takie pomniki jak:
- licząca 22 metry wysokości Kolumna króla Zygmunta III Wazy, wzniesiona na jego cześć w roku 1644.
- wykonana w roku 1855 z brązu i mierząca 2,5 metra - Syrenka Warszawska, stanowiąca unikalny symbol miasta i element jego herbu, którego najstarszy zachowany wizerunek pochodzi z roku 1400
- odsłonięty w roku 1925 - grób nieznanego żołnierza, mający na celu uczczenie pamięci wszystkich "bezimiennych", poległych na placu boju w walce o niepodległość, w tym celu po dziś dzień tuż obok płonie wieczny znicz, a służbę pełni warta honorowa
- ufundowany przez Stanisława Staszica, wykonany w 1822 i odsłonięty w 1830 roku, 2,8 metrowy posag Mikołaja Kopernika z brązu
- odsłonięty w roku 1983 Pomnik Małego Powstańca z brązu
- odlany z brązu pomnik kompozytora Fryderyka Chopina z 1926 roku, pod którym odbywają się publiczne koncerty, zniszczony przez Niemców w roku 1940, zrekonstruowany po wojnie i odsłonięty ponownie pod koniec lat 50tych

Kolejno ważnymi punktami dla polskiej kultury są miejsca czci sakralnej, a więc wszelkiego rodzaju świątynie jak

- Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, wzniesiona w XIV wieku jako kościół parafialny, gdzie spoczywają dzisiaj szczątki ostatniego króla elekcyjnego - Stanisława Augusta Poniatowskiego, pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej - Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza i prymasa tysiąclecia - kardynała Stefana Wyszyńskiego.
- Kościół Akademicki św. Anny, założony przez sprowadzonych przez księżną Mazowiecką, ksieży franciszkanów (później nazwanych bernardynami), którzy w tym miejscu wznieśli swój klasztor w roku 1454 i odbudowywali go po pożarze w XVI wieku, kiedy ufundowany został jego remont. Nie wytrzymał jednak naporu Szwedów podczas "potopu" w 1657 i musiał zostać spalony, by zapobiec wykorzystaniu go jako bastionu do celów militarnych, po czym był wielokrotnie remontowany np. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który do gotyckiej konstrukcji nakazał dobudować klasycystyczną fasadę. Dopiero w 1928 roku stał się kościołem akademickim.
- Kościół Sakramentek pod wezwaniem św. Kazimierza, założony w roku 1688 i stanowiący wotum dziękczynne królowej Marii Kazimiery za zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem, zburzony po bombardowaniu w roku 1944 i odbudowywany w okresie PRL
- Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, zbudowany w stylu gotyckim na miejscu pogańskiej świątyni w roku 1411, wielokrotnie przebudowywany, a w roku 1944 spalony przez Niemców
- Kościół św. Ducha, zbudowany i przekazany miastu w roku 1388, w XVIII wieku przebudowany na styl barokowy, a w 1944 spalony przez Niemców
- Bazylika św. Krzyża, gdzie pierwotnie od roku 1510 stała kaplica pod tym samym wezwaniem, dopiero po zniszczeniach spowodowanych potopem szwedzkim, w wieku XVII wybudowano nową świątynię w stylu barokowym, w jej filarach wbudowane są urny z sercami Fryderyka Chopina i Władysława Reymonta

Bardzo malowniczym zakątkiem jest także ukształtowany pierwotnie w stylu gotyckim na przełomie XIII i XIV wieku miejski rynek, gdzie niegdyś koncentrowało się życie kulturalne stolicy. Organizowano tam huczne jarmarki, festyny, ale również wykonywano publiczne egzekucje. Stanowił tło dla różnego rodzaju manifestacji i wystąpień natury politycznej, służył również celom handlowym. Podczas powstania warszawskiego w roku 1944 tamtejsze kamienice zostały doszczętnie zniszczone i dokładnie zrekonstruowane już w latach 50tych.

Nie sposób zapomnieć także o Królewskich Łazienkach, czyli zespole pałacowo-ogrodowym, założonym przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w XVIII wieku, na miejscu którego znajdował się niegdyś zwierzyniec, służący książętom mazowieckim jako miejsce polowań. Poza szeregiem zabytkowych pałaców można tam zobaczyć także ogromne fontanny, amfiteatr, galerię rzeźb gipsowych, Teatr Królewski i cztery różne ogrody w stylu chińskim, modernistycznym, romantycznym i królewskim. Podobnym miejscem jest również Ogród Saski, stworzony w stylu francuskim w wieku XVIII dla króla Augusta II Mocnego, zdewastowany w czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 i przekomponowany na krajobrazowy, ponownie zniszczony w czasie powstania warszawskiego, odtworzono i rozbudowano go dopiero po wojnie.

Nie mniej ciekawe są również fortyfikacje o znaczeniu militarnym, jak ceglany element średniowiecznego budownictwa obronnego - Barbakan, zaprojektowany i wzniesiony około roku 1548. Został częściowo rozebrany w wieku XVIII i zrekonstruowany w międzywojniu, by ponownie zostać zniszczonym po II wojnie światowej i wyremontowanym w latach 50tych na podstawie XVII-wiecznych rycin.

Podobnie z budowlami o charakterze dyplomatyczno-politycznym, jak zbudowany w latach 1819-1822, klasycystyczny Belweder na trakcie królewskim, który od lat 20stych pełnił często rolę siedziby Naczelnika Państwa, a później przewodniczącego Rady Państwa oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Znajduje się na terenie ofiarowanym zakonowi augustianów przez książęta mazowieckie w XVI wieku, kiedy funkcjonował jako niewielki pałacyk. Został włączony do Łazienek przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w wieku XVIII. Nie sposób nie wspomnieć również o pałacu Namiestnikowskim, zwanym również Prezydenckim, który swój obecny, klasycystyczny wygląd zyskał po generalnej przebudowie po pożarze w wieku XIX, a budowę w stylu barokowym rozpoczęto już w 1643 roku z inicjatywy hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. Kiedy właścicielami stali się Radziwiłłowie, był on miejscem hucznych balów, zgromadzeń i uczt. W czasie II wojny światowej jego wnętrza przeobrażono na luksusowy hotel z kasynem, następnie zaczął pełnić rolę bardziej reprezentacyjną, jako miejsce spotkań państwowych dygnitarzy i wreszcie siedziba samego prezydenta RP i jego kancelarii.

Śladami historii można podążyć również do miejsca ostatniego spoczynku wielu dawnych bohaterów, tj. na Cmentarz Powązkowski, założony w roku 1790 i poświęcony dwa lata później. Zajmuje dziś ponad 43 hektary powierzchni i posiada jedną z najbardziej okazałych nekropolii w tej części świata, otwartą dzięki potężnym wkładom finansowym prywatnych darczyńców i pomocy organizacyjnej lokalnego duchowieństwa, które objęło nad nim trwający do dzisiaj patronat. W czasie okupacji na jego terenie znajdowały się składy broni i organizowane były wykłady wojskowe. Obecnie postępuje jego renowacja, gdzie co najmniej od czasów powojennych przedstawiał się obraz skrajnego zaniedbania mogił i częściowej dewastacji pomników. Ponadto ciekawym doświadczeniem mogą być odwiedziny i podziwianie eksponatów w jednym z licznych muzeów jak powstałym w 1983 i otwartym w 2004 roku Muzeum Powstania Warszawskiego oraz otwartym w roku 2014 Muzeum Historii Żydów Polskich.

Dla fanów wrażeń sportowych Warszawa przedstawia nie mniejsze atrakcje, jak otwarty na okoliczność mistrzostw w piłce nożnej Euro 2012, wielofunkcyjny stadion PGE Narodowy, przystosowany do pomieszczenia ponad 72 000 widzów. Organizowane są na nim nie tylko wydarzenia sportowe, ale również imprezy kulturalne jak koncerty, gale i festiwale, gwarantujące niezapomniane emocje. Jeśli zaś oczekujemy obcowania z nauką, dawki ciekawych informacji i widowiskowych eksperymentów na interaktywnych wystawach, warto odwiedzić działające od 2010 roku Centrum Nauki Kopernik oraz budynki wchodzące w skład Uniwersytetu Warszawskiego jak wybudowany w roku 1894 gmach starej Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW), posiadający w swoich zasobach imponujący księgozbiór z różnych epok literackich.

W te i wiele innych miejsc zachęcamy się wybrać na wycieczkę autokarem naszej firmy, zapoznaj się już teraz z ofertą, dostępną na naszej stronie Przewóz osób.